ViAL Supports Social Startup Ideas in Albania

In 2021 ViAL provided financial support to the "Young Innovators" startup idea competition held at the University of Tirana in Albania. ViAL, a leading Albanian blockchain community, also offered internship opportunities to the group behind the winning idea, "Hope for a Better Future."

"Hope for a Better Future" is an idea that wants to help young people who don't have parents and have a hard time finding internships or jobs. One of the represenatives of ViAl, awarded the best startup idea.

ViAL's collaboration with the University of Tirana and the Faculty of Economics highlights the importance of investing in social startup ideas in Albania. Such collaborations not only provide support and opportunities to young people but also contribute to the growth and development of the Albanian economy.

Overall, ViAL's support for social startup ideas in Albania is commendable, and it sets an excellent example for other companies to follow. It is an essential step towards building a more equitable and prosperous future for the people of Albania.

Related Posts

Festojmë kulturën e Hip Hop-it Shqipëtar përmes ViAl  

Momenti i shumëpritur erdhiiii !! Shënoni datën, përhapni fjalën dhe përgatituni për përvojën më të paharrueshme të kulturës Hip Hop në Shqipëri. ...

Shijo UNUM-in falë #vialpoints: Ofro, Fito, Bëhu pjesë e eksperiencës!

Festivali Unum karakterizohet nga pesë elementë të thjeshtë të jetës: muzika, rëra, pishat, deti dhe malet. Është një përvojë unike që ndërthur ...

ViAl joins Founders Retreat by Swiss EP

Vial recently participated in a Founder Retreat event organized by Swiss EP, a funded Swiss government agency that supports Balkan startups. The ...