Çfarë është rezerva franksionale me pak fjalë?

Rezerva fraksionale

Rezerva fraksionale është një element i sistemit bankar që lejon bankat komerciale të përfitojnë duke huazuar një pjesë të madhe të depozitave të klientëve të tyre, ndërkohë që pjesa tjetër ruhet si para reale dhe e disponueshme për tërheqje. Praktikisht, ky sistem bankar krijon para nga hiçi duke përdorur një përqindje të depozitave bankare të klientëve të tyre.

Me fjalë të tjera, këtyre bankave u kërkohet të mbajnë një përqindje minimale (një pjesë) të parave që depozitohen në llogaritë e tyre financiare, që do të thotë se ato mund të huazojnë pjesën tjetër të parave. Kur një bankë jep një kredi, si banka ashtu edhe personi që merr hua i konsiderojnë fondet si asete, duke dyfishuar shumën origjinale të parave në qarkullim (në kuptimin ekonomik). Këto para më pas ripërdoren, ri-investohen dhe ri-huazohen disa herë, gjë që çon në efektin e multiplikatorit të parasë, dhe kjo është mënyra se si sistemi bankar me rezervë fraksionale "krijon para të reja" duke shumëzuar sasinë fillestare.

Huadhënia dhe borxhi janë pjesë përbërëse e sistemit bankar të rezervës së pjesshme dhe shpesh kërkojnë që një bankë qendrore të lëshojë në qarkullim para të re, kështu që bankat tregtare janë në gjendje të ofrojnë tërheqje të depozitave drejt klientëve të tyre. Shumica e bankave qendrore funksionojnë gjithashtu si agjenci rregullatore që përcaktojnë, ndër të tjera, rezervën minimale të detyrueshme. Një sistem i tillë bankar është ai që përdorin institucionet financiare të shumicës së vendeve. Ai është i përhapur në Shtetet e Bashkuara dhe në shumë vende të tjera të tregtisë së lirë.

Kjo ka rëndësi pasi Bitcoin është një sistem monetar i cili ka parime të ndryshme nga sistemi fraksional.

Duke qenë se nuk ka një bankë qëndrore që ta emetojë, ky aset nuk është i përshtatshëm që të shfrytzohet nga autorite qëndrore në kurriz të zotëruesve. Skarciteti i Bitcoin është karakteristika dalluese nga sistemi fraksional, i cili nuk ka një tavan në krijimin e parave.

70adb771-9666-4604-b5c1-3d54b49b15c7-image.png

Related Posts

Ja çfarë ndodhi këtë javë në botën e kriptomonedhave

Miratohen aplikimet për Bitcoin ETF, por ky miratim nisi më pare me një lajm të rremë. Një përditësim i ri po diskutohet për Ethereum, ndërsa SEC ka...

Bitcoin ETF miratohet zyrtarisht nga SEC

Komisioni i Shkëmbimit dhe Letrave me Vlerë i SHBA-së ka miratuar zyrtarisht fondet e para të tregtueshme të rregulluara në Shtetet e Bashkuara të...

Ja çfarë ndodhi këtë javë në botën e kriptomonedhave

Elon Musk shkakton polemika si pasojë të një citimi të gabuar gjatë prezantimit të BitKey të Dorsey. Coinbase ju lejon të dërgoni para përmes mediave...