Guida e fillestarëve: Çfarë ndodh tani me Ethereum?

Keni dëgjuar për “The Ethereum Merge”  , por ende nuk jeni vërtet të sigurt se çfarë do të thotë? Këtu është një shpjegim i thjeshtë dhe një përmbledhje e përmirësimeve të planifikuara të Ethereum.

Pra, me fjalë të thjeshta, përmirësimi me shumë faza në blockchain-in ekzistues Ethereum është krijuar për:

"Vizioni është t'i shërbejmë të gjithë njerëzimit duke e bërë Ethereum më të shkallëzueshëm, të sigurt dhe të qëndrueshëm."

Pse janë të nevojshme përmirësimet?

Në vitin 2013, Vitalik Buterin publikoi whitepaper-in e Ethereum "Një platformë e decentralizuar e gjeneratës së re, për aplikime dhe kontrata inteligjente ". Dhe në 2015, Ethereum u lançua. Rrjeti ka parë shumë sukses që atëherë, por që nga fillimi, pritej që disa përmirësime kryesore do të ishin të nevojshme që Ethereum të arrijë potencialin e tij të plotë.

Kohët e fundit, kërkesa e lartë dhe më shumë përdorime në të kanë rritur tarifat e transaksionit (tarifat e gazit) dhe kanë shkaktuar mbingarkesë në rrjet. Kjo do të thotë që për momentin, transaksionet ETH janë jashtëzakonisht të shtrenjta dhe të ngadalta. Gjithashtu, mekanizmi i konsensusit të provës së punës që aktualisht vërteton transaksionet dhe e mban rrjetin të sigurt ka një ndikim mjaft të keq mjedisor. Përmirësimet e planifikuara të Ethereum synojnë të rregullojnë këto probleme për ta bërë rrjetin më të shkallëzuar, të sigurt dhe të qëndrueshëm për mjedisin.

Rrjeti do të shohë disa ndryshime thelbësore në strukturën dhe dizajnin e tij si pjesë e këtyre përmirësimeve. Dy ndryshimet kryesore do të përfshijnë një lëvizje për "Proof of Stake" dhe implementimin e diçkaje të njohur si "sharding", të cilën do ta diskutojmë më në detaje.

E ardhmja e Ethereum

Më i shkallëzuar

Sipas ekipit të Ethereum, rrjeti 'duhet të mbështesë 1000 transaksione në sekondë, për t'i bërë aplikacionet më të shpejta dhe më të lira për t'u përdorur.'

Ndërsa gjithnjë e më shumë përdorues iu bashkuan Ethereum, efikasiteti i rrjetit ra. Kjo do të thotë se rrjeti aktualisht është i rrënuar me çështje të mbingarkesës dhe disa transaksione mund të kushtojë qindra dollarë për tu kryer. Ethereum duhet të bëhet shumë më i shkallëzuar për të akomoduar numrin në rritje të përdoruesve dhe transaksioneve në rrjetin e tij.

Më të sigurt

"Ndërsa adoptimi i Ethereum rritet, protokolli duhet të bëhet më i sigurt kundër të gjitha formave të sulmit." Ethereum duhet të jetë në gjendje të rrisë shkallëzueshmërinë e tij duke ruajtur vlerat e tij thelbësore të privatësisë, sigurisë dhe decentralizimit. Për ta bërë këtë, përmirësimet do të bëhen ngadalë për t'u siguruar që decentralizimi të ruhet. Arritja e shkallëzueshmërisë dhe sigurisë duke ruajtur decentralizimin njihet si "trilema e shkallëzimit".

Më e qëndrueshme - Green Ethereum

“Ethereum duhet të jetë më i mirë për mjedisin. Teknologjia sot kërkon shumë fuqi dhe energji kompjuterike.' Si pjesë e asaj që njihet si ‘The Merge’, Ethereum do të kalojë në një mekanizëm konsensusi të Proof of Stake, i cili është shumë më efikas në energji sesa mekanizmi Proof of Work që përdor aktualisht.

Me provën e punës (Proof of Work), transaksionet përpunohen nga një rrjet kompjuterash që konkurrojnë për të zgjidhur enigmat matematikore, në këmbim të shpërblimeve në ETH. Ky mekanizëm është, për fat të keq, jashtëzakonisht energjik dhe përfshin shumë punë të panevojshme llogaritëse. Në fakt, problemet matematikore që minatorët konkurrojnë për t'i zgjidhur nuk shërbejnë për asnjë qëllim tjetër përveç ruajtjes së sigurisë së rrjetit.

Dëshmia e aksioneve (Proof of Stake) është një mekanizëm alternativ që lejon blockchain-et të funksionojnë në një mënyrë më efikase për energjinë, duke përdorur më pak energji elektrike, duke siguruar që siguria dhe decentralizimi të ruhen ende. Heqja e procesit të minierave do të thotë që përdoret më pak energji llogaritëse dhe ka më pak konkurrencë. Pra, shpejtësia e transaksioneve gjithashtu priret të jetë më e shpejtë, dhe kostoja më e përballueshme. Është pohuar se lëvizja drejt provës së aksioneve mund të shkurtojë nevojat e energjisë së rrjetit të Ethereum me të paktën 99,95%!

Pra, cilat janë në të vërtetë përmirësimet?

Roadmap i Ethereum parashtron një sërë përmirësimesh të ndërlidhura që do të ndihmojnë për ta bërë rrjetin më të shkallëzuar, të sigurt dhe të qëndrueshëm. Çdo përmirësim ka kërkesa të ndryshme që do të përcaktojnë se kur do të vendosen, kështu që nuk do të lëshohen të gjitha në të njëjtën kohë. Vini re gjithashtu se disa nga këto përmirësime janë të ndara nga rrjeti kryesor Ethereum që përdorim sot, por ato nuk do ta zëvendësojnë atë. Në vend të kësaj, Ethereum Mainnet thjesht do të 'bashkohet' me sistemin e ri paralel që tani po krijohet gradualisht.

Çfarë është Zinxhiri Beacon?

Zinxhiri Beacon është një zinxhir i ri në thelbin e Ethereum 'të ri' I cili është tashmë i lançuar që në vitin 2020. Ky përmirësim solli mekanizmin e konsensusit të proves së aksioneve (proof of stake) dhe rrjedhimisht aksionin në Ethereum, duke hedhur bazën për përmirësimet e ardhshme. Siç e përmendëm më lart, prova e aksioneve është shumë më e sigurt dhe miqësore me mjedisin sesa mekanizmi i provës së punës që ende përdor rrjeti kryesor Ethereum.

Me provën e aksioneve, mbajtësit vendosin ETH-në e tyre për të vërtetuar transaksionet dhe për të krijuar blloqe të reja. Rrjeti shpërblen vërtetuesit për përpunimin e transaksioneve, por gjithashtu 'gjobit' aksionet e tyre nëse përpiqen ta sulmojnë atë, duke nxitur sjellje të mirë. Prova e aksioneve, gjithashtu e bën më të lehtë për më shumë përdorues dhe jo vetëm minatorë të mëdhenj të marrin pjesë në rrjet.

Zinxhiri Beacon përfundimisht do të udhëheqë sistemin e ri të Ethereum dhe do të vendosë themelin për pjesën tjetër të përmirësimeve të planifikuara të Ethereum. Tani për tani, Beacon Chain ekziston veçmas nga rrjeti kryesor Ethereum që përdorim sot. Mbajtësit tashmë mund të vendosin ETH-në e tyre në zinxhirin Beacon, por aktualisht nuk mund të bëjnë asgjë tjetër për të. Por përfundimisht, të dy zinxhirët do të 'bashkohen' ose do të lidhen kështu që rrjeti kryesor Ethereum të zhvendoset në Zinxhirin Beacon. Pasi të përfundojë "Shkrirja", Ethereum nuk do të përdorë më prova të punës (proof of work).

Kur rrjeti kryesor Ethereum të shkrihet me Beacon Chain, përditësimi tjetër do të prezantojë atë që njihet si 'zinxhirë të copëtuar' në rrjet.

Si funksionon në të vërtetë vendosja në The Beacon Chain?

Siç e përmendëm më lart, Beacon Chain është tashmë live dhe shkon paralel me zinxhirin kryesor Ethereum. (Rrjeti kryesor Ethereum ende aktualisht përdor mekanizmin e konsensusit të provës së punës). Për momentin, përdoruesit nuk mund të bëjnë asgjë tjetër veçse të vendosin ETH në zinxhirin Beacon. Sidoqoftë, mbajtësit mund të vendosin aq ETH sa të duan për t'u bërë një vërtetues dhe për të siguruar zinxhirin Beacon dhe për të fituar shpërblime. Për më tepër, kur rrjeti kryesor Ethereum bashkohet me Beacon Chain, pjesëmarrësit do të ndihmojnë në sigurimin e të gjithë Ethereum.

Çfarë bëjnë vërtetuesit?

Ndërsa prova e punës dhe prova e aksioneve ndihmojnë për të siguruar zinxhirin, ato funksionojnë në mënyra shumë të ndryshme. Dëshmia e punës përfshin minatorët, ndërsa prova e aksioneve përfshin validuesit (ose "minatorët virtualë").

Zinxhiri Beacon përbëhet kryesisht nga një listë e vërtetuesve dhe konfirmimeve të bëra nga vërtetuesit. Vlerësuesit virtualë të Zinxhirit aktivizohen dhe kontrollohen nga pjesëmarrësit e ETH (në dëshmi të punës, përdoruesit blejnë pajisje fizike për t'u bërë minatorë.) Për çdo 32 ETH stake, aktivizohet një vërtetues. Zinxhiri Beacon ndahet gjithashtu në ato që njihen si 'epoka'. Dhe secila epokë ndahet më tej në 32 'slota'. Vlerësuesit janë shpërndarë në mënyrë të barabartë nëpër këto slota. Për sigurinë, çdo slot i caktuar ka një "komitet" prej të paktën 128 verifikuesish. Kjo do të thotë që një sulmues ka më pak se një në një trilion probabilitet për të marrë kontrollin e dy të tretave të një komiteti.

Vendosja (staking) e shpërblimeve dhe penaliteteve

Vlerësuesit ndihmojnë në sigurimin e rrjetit dhe nxiten nga vendosja e shpërblimeve, si dhe nga ndëshkimet. Ata kanë tre funksione kryesore: të propozojnë dhe të shtojnë blloqe në zinxhir; për të vërtetuar vlefshmërinë e rrjetit dhe për të raportuar sjelljen keqdashëse të vërtetuesve të tjerë. Vlerësuesit marrin shpërblime për sjelljen e mirë. Por ata gjithashtu marrin dënime për sjellje të këqija, të tilla si shkëputja nga verifikimi I rrjetit. Shuma që një pjesëmarrës mund të fitojë në shpërblime pasqyron nga afër shumën që mund të humbasë. Një vërtetues mund të bëjë 10% në një vit nga shpërblimet, por nëse bëjnë një punë të keqe, ata mund të humbasin 7.5% të kësaj.

“Gjobat” janë një lloj tjetër dënimi për sjellje të keqe. Këto dënime variojnë nga 0,5ETH deri në të gjithë aksionin e një vlerësuesi!

Si të depozitojmë (stake) në The Beacon Chain

Staking është çelësi për përmirësimet e Ethereum. Dhe nëse keni ETH, tashmë mund ta vendosni në Beacon Chain për të ndihmuar në sigurimin e rrjetit dhe për të fituar më shumë ETH si shpërblim! “Staking” mund të bëhet përmes Ethereum launchpad ose duke u bashkuar me një staking pool (grup i përbashkët depozite). Për t'u bërë një vërtetues i plotë i Ethereum, do t'ju duhet të vendosni 32 ETH. Por nëse nuk dëshiron të vendosni kaq shumë, mund të bashkohesh në një staking pool dhe të fitosh një përqindje të shpërblimeve.

Çfarë është Merge?

Zinxhiri kryesor ekzistues Ethereum do të duhet të 'bashkohet' me Zinxhirin Beacon. Ky përditësim do të shënojë gjithashtu fundin e minierave intensive të energjisë Ethereum. Pse bashkimi? Merge do të ruajë historinë dhe funksionalitetin e rrjetit të vjetër Ethereum, ndërsa më e rëndësishmja do të ndryshojë mekanizmin e tij të konsensusit nga prova e punës në provë e aksioneve. Vini re se Merge nuk do të zgjidhë menjëherë çështjet e shkallëzueshmërisë së Ethereum. Këtu vjen azhurnimi tjetër: sharding, të cilin do ta diskutojmë më poshtë.

Sharding: Zgjidhja e çështjeve të shkallëzueshmërisë së Ethereum

"Zinxhirët e copëtuar" janë krijuar për të rritur gjerësinë e brezit të Ethereum, me fjalë të tjera - aftësinë e tij për të përpunuar transaksione dhe për të ruajtur të dhënat. Zinxhirët Shard do të krijojnë hapsirë për më shumë të dhëna të disponueshme në rrjet. Ky përmirësim pritet të nisë në vitin 2023. Problemi kryesor me të cilin përballen aktualisht blockchains si Ethereum është se çdo nyje në rrjet duhet të verifikojë dhe ekzekutojë çdo transaksion të vetëm. Ekzistojnë dy mënyra kryesore për të zgjidhur këtë problem: duke shkallëzuar vertikalisht ose duke shkallëzuar horizontalisht.

Si funksionon shkallëzimi?

E thënë thjesht, shkallëzimi vertikalisht përfshin rritjen e fuqisë së nyjeve të rrjetit. Ndërsa shkallëzimi horizontalisht në thelb nënkupton shtimin e më shumë nyjeve në rrjet. Për qëllime të decentralizimit, blockchain-et duhet të shkallëzohen horizontalisht. Qëllimi i Ethereum është që nyjet të jenë në gjendje të funksionojnë në harduerin e konsumatorit - ai do ta bëjë këtë me atë që njihet si "sharding". i cili do të vërtetojë vetëm transaksionet në atë zinxhir. Kjo do ta bëjë të gjithë rrjetin më efikas pasi një vërtetues i vetëm nuk duhet të trajtojë të gjithë punën vetëm.

Ju mund të mendoni për shards si "hard drive" i blockchain. Ky përditësim do të reduktojë vonesat dhe mbingarkesën që shohim sot në rrjetin Ethereum. Tani për tani, Ethereum mund të mbështesë 30 transaksione në sekondë. Zinxhirët e rinj të copëzave do të jenë në gjendje të kryejnë deri në 10,000 transaksione në sekondë!

Sfida tjetër me të cilën do të përballet Ethereum është ruajtja e sigurisë së shards-eve dhe parandalimi i verifikuesve me qëllim të keq. Një pjesë e zgjidhjes së Ethereum për këtë përfshin përzierjen e rastësishme të validuesve për të shmangur manipulimin, si dhe prova të ndryshme mashtrimi dhe kujdestarie.

Shumë rrjete të provave të aksioneve kanë grupe relativisht të vogla verifikuesish, që do të thotë se siguria e rrjetit është ulur. Por pas përmirësimeve të tij, Ethereum do të ketë një grup të madh validatorësh, që do të thotë se do të jetë më i decentralizuar, i sigurt dhe më pak i hapur ndaj manipulimeve.

Si do të lidhen këto copa me zinxhirin Beacon?

'Crosslinks' janë pjesë e një përmirësimi të planifikuar që do të lidhë zinxhirët shard me zinxhirin Beacon. E thënë thjesht, një 'lidhje e kryqëzuar (crosslink)' është një referencë në një bllok Beacon Chain për një bllok zinxhirësh shard. Nëse ka 64 shard, çdo bllok Beacon mund të përmbajë deri në 64 ndërlidhje (crosslinks) ose referenca.

Çfarë do të thotë përmirësimet për mbajtësit e ETH?

Mbajtësit e ETH nuk kanë nevojë të bëjnë asgjë për t'u përgatitur për përmirësimet. Nuk ka asnjë token ETH 2.0 dhe ETH juaj nuk do të ketë nevojë për ndryshim ose përmirësim pas bashkimit. (Shënim: çdo gjë që ju thotë të kundërtën ka të ngjarë të jetë një mashtrim, prandaj kini kujdes).

Related Posts

Ja çfarë ndodhi këtë javë në botën e kriptomonedhave

Miratohen aplikimet për Bitcoin ETF, por ky miratim nisi më pare me një lajm të rremë. Një përditësim i ri po diskutohet për Ethereum, ndërsa SEC ka...

Bitcoin ETF miratohet zyrtarisht nga SEC

Komisioni i Shkëmbimit dhe Letrave me Vlerë i SHBA-së ka miratuar zyrtarisht fondet e para të tregtueshme të rregulluara në Shtetet e Bashkuara të...

Ja çfarë ndodhi këtë javë në botën e kriptomonedhave

Elon Musk shkakton polemika si pasojë të një citimi të gabuar gjatë prezantimit të BitKey të Dorsey. Coinbase ju lejon të dërgoni para përmes mediave...