Si të fitoni të ardhura pasive nga Bitcoin-i

Bitcoin së bashku me kriptomonedhat e tjera, u ka ofruar njerëzve një vend për të fituar të ardhura pasive.
Ndërsa koncepti i fitimit pasiv nuk është i ri, kriptomonedhat pa dyshim i kanë shtuar dimensione të reja. Koncepte si interesi ose riinvestimi i dividentëve zbatohen gjithashtu në tregun e kriptomonedhave, duke krijuar një ekosistem ku mund të fitohet në mënyrë pasive.

Llogaritë e interesit të Bitcoin-it

Mbajtja e Bitcoin-it në një llogari kursimi është e ngjashme me të pasurit llogari të rregullta kursimi. Këto llogari ofrojnë interes fiks për asetet dixhitale të depozituar në to.
Normat e interesit janë zakonisht më të larta kur dikush depoziton fonde për një afat të caktuar sesa në një llogari të rregullt kursimi. Kohëzgjatja e depozitave me afat fiks është dukshëm më e vogël se ajo e llogarive bankare konvencionale. Në disa protokolle, gjithashtu nuk ka kërkesë minimale për depozitim.

Huadhënia e Bitcoin-it

Huadhënia e Bitcoin-it ndodh kur kushdo që mban BTC ua jep hua kriptomonedhën huamarrësve përmes një platforme të centralizuar ose të decentralizuar. Në këmbim, huamarrësit paguajnë interes ditor, javor ose mujor. Platforma e huadhënies zakonisht merr një tarifë për shërbimin. Tre faktorët që ndikojnë në fitimet janë vlera totale e Bitcoin që jepet hua, kohëzgjatja e huasë dhe norma e interesit. Përdoruesit duhet t'i besojnë një pale të tretë për infrastrukturën dhe kushtet e huadhënies së Bitcoin-it në platformat e centralizuara të huadhënies. Shumica e platformave kërkojnë që përdoruesit të depozitojnë BTC-në e tyre në platformën e huadhënies. Ndërsa kjo sjell ndihmë të nivelit të ekspertëve për përdoruesit, Bitcoin-at e tyre qëndrojnë në kujdestarinë e platformave. Kontratat inteligjente automatizojnë procesin e huadhënies, duke lënë mënjanë çdo rol njerëzor. Normat e interesit finalizohen në mënyrë autonome dhe kontrata ekzekutohet pasi të plotësohen kushtet përkatëse.

Prodhimi i Bitcoin-it (Mining)

Prodhimi i Bitcoin-it i mundëson dikujt të fitojë një shpërblim për përdorimin e fuqisë kompjuterike për të siguruar Bitcoin. Bitcoin është një protokoll i provës së punës (PoW) që kërkon nga pjesëmarrësit e rrjetit të zgjidhin një algoritëm për të parandaluar çdo person të paautorizuar apo edhe një person të brendshëm me qëllime keq-dashëse për rrjetin.

Tregtimi i Bitcoin-it

Çdokush që mban BTC mund të përfitojë nga paqëndrueshmëria e natyrshme e kriptomonedhës për të fituar para me tregtimin e Bitcoin, qoftë duke shitur ose blerë atë. Blerja i referohet shitjes së BTC-së kur çmimet rriten, ndërsa akti i shitjes kur çmimet janë në rënie.

Mundësimi i likuiditetit për Bitcoin-in

Një grup likuiditeti Bitcoin i referohet një grumbulli dixhital kriptomonedhash të mbyllura në një kontratë inteligjente, duke krijuar kështu likuiditet për transaksione më të shpejta.
Përdoruesit e platformave të ndryshme të kriptove, të quajtur ofruesit e likuiditetit (LP), shpërblehen me një pjesë të tarifave në këmbim të sasisë së likuiditetit që kanë mundësuar. Ata paguhen në formën e tokenave LP, të cilat mund të përdoren në të gjithë ekosistemin e financave të decentralizuara (DeFi).

7999c71a-55c9-4750-a622-e5ef6a4a1c9d-image.png

Related Posts

Si ndikon një falimentim i ekonomisë së SHBA-së në botën e kriptomonedhave

Tregu i monedhave të qëndrueshme (stablecoins), me një vlerë prej 130 miliard dollarësh, është i fokusuar në bonot e thesarit të qeverisë amerikane, ...

Ja çfarë ndodhi këtë javë në botën e kriptomonedhave

Çmimet e tokenave të lidhur me AI u rritën. Rrjeti i Bitcoin-it po mbingarkohet. Binance lançon shërbimin e huasë së NFT-ve ndërsa Hong Kongu jep ...

Gjërat nuk po duken mirë për Binance 

Binance, një nga bursat më të mëdha të kriptomonedhave në botë, e gjen veten të përfshirë në një situatë sfiduese. Kompania po përballet me rritjen e ...